Efterbearbetning/ Montering

Efterbearbetning och Montering

Efterbearbetning

Vi efterbearbetar materialet vid behov åt Er såsom polering, borrning m.m.

Montering

Vissa produkter sätts samman till sin helhet innan de levereras till kund. Detta görs i monteringen.

Finliret

Det är här "finliret" utförs och där produkten tar sin slutgiltliga form.

Maskiner

Polering

Polering används för att polera sidorna på produkterna.

Bild på anställd

Tillvägagångsätt

Montering

Vissa produkter sätts samman till sin helhet innan de levereras till kund. Detta görs i monteringen.